Ένας τεράστιος και χρήσιμος κλάδος ειδικοτήτων με μεγάλη ζήτηση σήμερα από τις επιχειρήσεις, είναι της Διοίκησης & Οικονομίας. Ειδικότητες όπως Γραμματέων, Στελέχη διοίκησης και οικονομίας, Digital Marketing, Πωλητές, Λογιστές, Customer Service, είναι μόνο μερικές από αυτές που θέλει η αγορά εργασίας.

Σύντομα κοντά σας το μάθημα για Digital Marketing !!