Εξυπηρέτηση πελατών σε τουριστικές επιχειρήσεις Χρήση πλατφόρμας AIRBNB για τουριστικά καταλύματα
Επεξεργασία εικόνας (Photoshop) Σχεδίαση ιστοσελίδας με Wordpress Word-Excel-Internet με πιστοποίηση για ΑΣΕΠ
Ένας τεράστιος και χρήσιμος κλάδος ειδικοτήτων με μεγάλη ζήτηση σήμερα από τις επιχειρήσεις, είναι της Διοίκησης & Οικονομίας. Ειδικότητες όπως Γραμματέων, Στελέχη διοίκησης και οικονομίας, Digital Marketing, Πωλητές, Λογιστές, Customer Service, είναι μόνο μερικές από αυτές που θέλει η...

Τα Προγραμματά μας